Monday - Sunday From 8 AM to 6 PM
6562 Orange Street Leominster, MA 01453

Josip Lang

Sluga Božiji

Tko je Josip Lang?

Sluga Božiji Josip Lang, zagrebački biskup, prijatelj sirotinje i dobrotvor, rođen je 25. siječnja 1857. u Lepšiću nedaleko Posavskih Brega. Bogosloviju je studirao u Rimu i doktorirao na Papinskom sveučilištu Gregorianum. Svoju je mjesečnu plaću dijelio siromasima i često se morao zadužiti. Umro je 1924. godine, narod ga je poštivao kao sveca. Vodi se postupak za njegovo proglašenje blaženim.

Josip Lang

Naša crkva

Radove župe je nadgledao i financirao zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac. U crkvi se nalazi nekoliko oltara, od kojih je glavni klasicistički kameni i dva bočna tirolskih majstora napravljena od drveta. U apsidi crkve se nalaze i dva kora. Orgulje su smještene na pjevalištu i rad su mariborskog majstora Josipa Brandla iz 1915. godine. Župni dvor sagrađen 1848. godine kurijalnim stilom se nalazi pokraj crkve.