Monday - Sunday From 8 AM to 6 PM
6562 Orange Street Leominster, MA 01453
Radovi na župnoj crkvi sv. Maksimilijana biskupa u Posavskim Bregima

Radovi na župnoj crkvi u Bregima

U tijeku su radovi na župnoj crkvi sv. Maksimilijana biskupa u Posavskim Bregima. Kako napreduju radovi pogledajte na fotografijama.

Sakristija
Kor
stara propovjedaonica
ulaz
Ulaz na kor